.

Pro předškoláky

 

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 1. května do 12. května každé pondělí a středu vždy od 7:00-12:00 a od 12:30-15:00 hodin.

V případě potřeby volejte kancelář školy. Tel.: 547 218 165

 

 

Třídní schůzka rodičů budoucích žáků 1.tříd se bude konat v pondělí 12.6. 2017 v 17 hodin.

 

Seznam identifikátorů přijatých žáků

 

Identifikátor

   

1354024325

   

1464131584

   

1731508608

   

1855147526

   

2007556096

   

2468290048

   

2539446528

   

2774433924

   

2865725123

   

3165518088

   

3430173344

   

3597798427

   

3974869764

   

4095871616

   

4170990912

   

4728609792

   

4882913282

   

4891948032

   

5214337283

   

5228933632

   

5334436096

   

5640208896

   

5650011648

   

5776508167

   

5825075281

   

5911947264

   

5971169286

   

6255946752

   

6363916166

   

6402266083

   

6480676864

   

6560029447

   

6799918144

   

6902897664

   

6915010048

   

7123703808

   

7290266888

   

7336614272

   

7681656704

   

7800775689

   

7888640768

   

7947150592

   

8144822784

   

8312558592

   

8340451846

   

8486676992

   

8812133056

   

8897326592

   

9177965056

   

9399308288

   

9792021766

   

9850386432

   

9916449285

   

9992201216

   

 

 Edukativní skupiny pro předškoláky -kroužek Školáček

 Všem předškolákům nabízíme účast v našich edukativně stimulačních skupinkách.

 Hravou formou zde pod vedením zkušených učitelek z naší ZŠ budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti   důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Děti se lépe seznámí se školní prací, poznají prostředí budoucí školy, překonají první obavy a snadněji pak zvládnou nástup do školy.

Tento přípravný kroužek pro předškoláky a jejich rodiče bude na naší škole probíhat jednou za 14 dní, a to     v úterý (poprvé 7.2.2017) nebo ve středu (poprvé 8.2.2017)  od 16 – 17 hod.

Další úterní termíny:  21.2., 7.3., 21.3., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5.

Další středeční termíny: 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5.

 Kroužek se nehradí a zpočátku je určen pro všechny předškoláky, ale po zápisu dětí do prvních tříd (6. a 7. dubna) se ho budou moci účastnit jen děti, které budou na naši školu zapsány. Kroužek pak bude probíhat pravidelně každý týden.

 

 Přihlásit své dítě do edukativní skupinky můžete již nyní, a to mailem na adresu:   martina.paleckova@zslabska.cz nebo osobně ve školce na přihlašovací formulář.

 Milí rodiče, pojďme se společně snažit, aby děti prožily radostný a úspěšný začátek školní docházky.

 Těší se na vás paní učitelky ze ZŠ Labská

Dny otevřených dveří

 

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří na naší škole, které se uskuteční ve dvou termínech.

1. termín - ve středu 1.2.2017 od 8:00 do 11:40

V  tento den budete moci navštívit výuku ve třídách a prohlédnout si areál školy.

Žáci školy se vás ujmou po zazvonění na kancelář školy a pomohou vám s orientací ve škole.

Komentovaná prohlídka školy bude začínat v každou celou hodinu před kanceláří školy.

2. termín - ve středu 22.3.2017 od 15:30 do 18:00

V tomto termínu si budete moci vybrat z následující nabídky:

- ukázka výuky anglického jazyka v 1. třídě v 16 hodin, ve 2. třídě v 16:30

- zpřístupnění prostor školy, prohlídka učeben a vybavení

- možnost setkání s pedagogy a vedením školy

- ukázka práce na interaktivní tabuli

- 16:15 - 17:15 ochutnávka školního stravování v naší školní jídelně, která získala certifikát Zdravá školní jídelna

                                                                                                                Těšíme se na Vaši návštěvu

Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek  6.4. a v pátek 7.4.2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které dosáhnou před začátkem školního roku šesti let. Tedy dětí narozených v termínu od 1.9.2010 do 31.8.2011.

Všech dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2017/2018 osmi let, nemůže již žádat o odklad.

Nadaných děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2017. Děti však musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny  a  vyjádření dětského lékaře.

Co je k zápisu potřeba?

Zákonní zástupci dítěte s sebou přinesou svůj platný občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou elektronickou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání.

Tuto žádost naleznete na adrese: http://zapisdozs.brno.cz

S případnými dotazy k vyplnění formuláře se na nás můžete obrátit.

V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky, je třeba při zápisu vyplnit žádost o odklad školní docházky a následně potom doložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře.

 

Priority a nabídka školy

       Rozšířená výuka anglického jazyka

 • výuka anglického jazyka již od 1. třídy
 • výběrové skupiny Active classes od 2. třídy
 • studijní pobyty v Anglii v rodinách
 • rodilý mluvčí na 2. stupni
 • sluchátková učebna + 3 další moderní učebny pro Aj
 • anglická knihovna (1000 knih)

      Individuální péče o žáky

 • první třídy naplňujeme maximálně do počtu 25 žáků, bude snaha tento trend držet
 • vlastní školní psycholog
 • vlastní speciální pedagog, logoped
 • edukativní skupiny pro předškoláky
 • adaptační programy pro prvňáčky a žáky 6. tříd
 • reedukace a speciální výuka českého jazyka pro děti se specifickými poruchami učení
 • kariérní koučink pro vycházející žáky
 •  
 • Moderní výuka
 • interaktivní výuka, používání množství výukových programů
 • interaktivní tabule v každé třídě 1. stupně, ve všech odborných učebnách 2. stupně a ve 3 učebnách anglického jazyka
 • výuka informatiky od 5. třídy, nástavbový volitelný předmět (tvorba videa, fotografií)
 • 2 modernizované učebny informatiky
 • přírodovědná exkurze v 7. ročníku s využitím tabletů a navigací

       Sport a pohybové aktivity pro žáky

 • plavání v budově školy každý rok od 2. pololetí 1. třídy do 9.třídy.
 • velká tělocvična a rozlehlý venkovní sportovní areál využívaný i družinou
 • individuální úpravy rozvrhu pro vrcholové sportovce (hokej, tenis, …)
 • bruslení od 1. třídy
 • lyžařský výcvikový kurz v 7. třídě i na 1. stupni, školy v přírodě na 1. stupni, třídní  výlety na 2.st.
 • 2 pozice se stolním tenisem pro žáky o přestávkách, stolní fotbal v relax. centru

       Zájmová činnost

 • vedena našimi pedagogy za příznivé ceny
 • pěvecký sbor „Zpěváček“
 • taneční a pohybový kroužek
 • florbal – 2 skupiny
 • korfbal, plavání
 • judo, taekwon-do, roztleskávačky
 • keramika, „šikovné ruce“, informatika, sport ve škole
 • šachový kroužek, přírodovědný kroužek, angličtina

      Školní družina

 • pro žáky 1. – 4. tříd, žáci 5. tříd po individuální domluvě
 • školní družina má vlastní prostory v budově – 6 samostatných heren
 • ve školním roce 2017/2018 denně od 6:30 – 17:00

 

     

 

Desatero školáka

 

 

 

Plavání pro mateřské školy na ZŠ Labská

 

 Jako každoročně probíhají plavecké kurzy pro předškoláky zajištěné ve spolupráci s mateřskými školami.

V deseti lekcích se žáci hravou formou seznamují se základy plavání. Výuka probíhá pod vedením paní

učitelky Doubravské.

 

 


 

 

 

 

   

                                

 

 

                              

 

 

Kontakty

Tel. 547 218 165
Mobil: 777 246 767
E-mail: skola@zslabska.cz
Tel.jidelna: 547 223 475
Facebookový profil: - zde -

Elektronická žákovská knížka

logo Edookit Vstupte

Co nás čeká

Kalendář aktivit

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Interní informační systém

Vstupte